Πόσο ταχεία/γρήγορη ανάπτυξη αντέχει η επιχείρησή σου;
06/04/22

Πόσο ταχεία/γρήγορη ανάπτυξη αντέχει η επιχείρησή σου;

Συχνά, όλο το ενδιαφέρον και η προσοχή μας πέφτει στην κατάσταση αποτελεσμάτων μιας επιχείρησης.
Γράφτηκε από :
Γιάννης Αντσακλής

Πόσο γρήγορη ανάπτυξη αντέχει η επιχείρησή σου;
Συχνά, όλο το ενδιαφέρον και η προσοχή μας πέφτει στην κατάσταση αποτελεσμάτων μιας επιχείρησης, ενώ συστηματικά παραβλέπουμε να παρατηρήσουμε την κατάσταση των ταμειακών ροών. 

Κι όμως αν σκεφτούμε λίγο διαφορετικά, αν δηλαδή λάβουμε υπόψη τη ρευστότητά της και τροποποιήσουμε αναλόγως τους 7 σημαντικότερους οικονομικούς δείκτες, μπορούμε να πετύχουμε αξιοσημείωτα αποτελέσματα! Μπορεί δηλαδή η επιχείρηση να αναπτυχθεί σημαντικά ταχύτερα χρησιμοποιώντας ιδίους πόρους, χρήματα δηλαδή που προέρχονται από το εσωτερικό της, αντί να προσφύγει σε αύξηση κεφαλαίου ή δανεισμό.

Κέρδος ή Ρευστότητα
Τι έχει λοιπόν μεγαλύτερη σημασία, το κέρδος ή η ρευστότητα; Εάν πρόκειται για επιχείρηση που τώρα αναπτύσσεται, η ρευστότητα παίζει τον μεγαλύτερο ρόλο. Αυτός είναι και ο λόγος που η Amazon συνεχίζει να θριαμβεύει ακόμη και όταν τα περιθώρια κέρδους της είναι σχεδόν μηδενικά ή -ακόμη πιο συχνά- ενώ καταγράφει αρνητικά αποτελέσματα. Το επιχειρηματικό μοντέλο που ακολουθεί η Amazon βασίζεται στην δημιουργία επαρκούς ρευστότητας, περισσότερα από 8,8 δις δολάρια το 2017, τα οποία είναι αυτά που στη συνέχεια τροφοδοτούν τη ραγδαία ανάπτυξή της.
Όι Άγγλοι συνήθιζαν να λένε:
‘’Revenue is vanity, profit is sanity, and cash is king.’’
ή αλλιώς στα ελληνικά:
«Τα έσοδα είναι η ματαιοδοξία, το κέρδος η λογική και η ρευστότητα ο Βασιλιάς.»
Και η αλήθεια είναι πως οι λογαριασμοί δεν πληρώνονται από το κέρδος...

Τι είναι οι ταμειακές ροές
Οι τράπεζες αναγνωρίζουν μόνο τα μετρητά και τα ποσά από τραπεζικά δάνεια που υπάρχουν στους λογαριασμούς ως στοιχεία της επιχείρησης και αυτούς τους αριθμούς χρησιμοποιούν για να μετρήσουν την απόδοσή της.
Οι ταμειακές ροές υπολογίζονται ως η μεταβολή μεταξύ μετρητών και τα ποσά από τραπεζικά δάνεια κατά τη διάρκεια μιας δεδομένης περιόδου.

Οι επιχειρήσεις μεσαίου μεγέθους πρέπει να στοχεύουν σε 30% επιστροφή στα net asset (RONA)

EBT (Κέρδη προ φόρων) / Net Working Capital =RONA > 30%

Είναι καθοριστικής σημασίας το management να αυξήσει το ΕΒT, πιο γρήγορα από την επιστροφή της επένδυση (RONA) .

 

Ο Μαγικός κανόνας του 5-10-15

Εάν το EBT είναι στο 5% πρέπει να επενδύσετε τα χρήματά σας αλλού
Εάν το EBT είναι στο 10% έχετε μία αξιοπρεπή επιχείρηση
Εάν το EBT είναι στο 15% τα πάτε περίφημα και μπορείτε να αναπτυχθείτε περαιτέρω

Η επιστροφή στα assets είναι αναμφίβολα η μονάδα μέτρησης που υπολογίζει πόσο επιτυχημένη είναι η στρατηγική σας.

Υπάρχουν 7 κύριοι οικονομικοί δείκτες στη διάθεσή σας προκειμένου να βελτιώσετε τη ρευστότητα και την ανταπόδοση στην επιχείρησή σας|

1. Τιμή: Μπορείτε να αυξήσετε την τιμή των προϊόντων και των υπηρεσιών σας

2. Όγκος πωλήσεων: Μπορείτε να κάνετε περισσότερες πωλήσεις στην ίδια τιμή

3. Κόστος προϊόντων (COGS)/ άμεσα κόστη: Μπορείτε να μειώσετε την τιμή την οποία πληρώνετε για πρώτες ύλες και εργατικά

4. Λειτουργικά Κόστη: Μπορείτε να μειώσετε τα λειτουργικά σας έξοδα.

5. Εισπρακτέοι λογαριασμοί: Μπορείτε να συλλέξετε τις οικονομικές απαιτήσεις σας από τους οφειλέτες, ταχύτερα. 

6. Απογραφή / εργασίες υπό εξέλιξη: Μπορείτε να μειώσετε το στοκ που διατηρείτε.

7. Πληρωτέοι λογαριασμοί: Μπορείτε να καθυστερήσετε τις πληρωμές σας στους πιστωτές.

Για να δείτε πώς μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτά τα εργαλεία, αρκεί να κατανοήσετε το μεγάλο όφελος του να ρευστοποιήσετε/εξαργυρώσετε, είτε το 1% κάθε δείκτη, είτε να κάνετε τη «μεταβολή της μιας μερας» που θα πραγματοποιήσετε σε καθέναν από αυτούς τους παράγοντες.

Αυτό το ονομάζουμε «Η δύναμη του ενός» (‘‘The Power of one’’) 

Έχοντας στα χέρια του λοιπόν την πληροφορία αυτή, το management μπορεί να διαμορφώσει ένα πλάνο που επικεντρώνεται στο να πετύχει η επιχείρηση  ορισμένη ρευστότητα ή ανταποδοτικό κέρδος χρησιμοποιώντας KPI’s για τους 7 συγκεκριμένους δείκτες.

Η επίδραση του 1%

Η φόρμουλα είναι: 1+1+1=19% και αφορα τους οικονομικούς δείκτες 1,3, και 4.
Ο πίνακας καταδεικνύει ότι εάν βελτιώσεις κάθε δείκτη κατά 1%, το θετικό αποτέλεσμα στην κερδοφορία θα ήταν +19%.
Σε αυτό το σημείο το management θα έπρεπε να θέσει συγκεκριμένους στόχους: συνδυασμούς και αυξήσεις της τάξης του 1% και μεταβολές της μιας ημέρας οι οποίες είναι στην ρεαλιστικά εφικτές.
Η άποψή σας μας ενδιαφέρει πολύ! Στα σχόλια μπορείτε να κάνετε την τοποθέτησή σας.

 

Αλέξανδρος Κοκόλης

Founder & CEO of Wizard - Digital Marketing Consultant - Public Speaker

Πηγή:
How Fast Can Your Company Afford to Grow?
A Harvard Business Review article by Neil C. Churchill & John Mullins

© 2021 Finalysis. All Rights Reserved. Όροι Χρήσης | Πολιτική Απορρήτου