Ο οικονομικός αναλφαβητισμός στις επιχειρήσεις
06/04/22

Ο οικονομικός αναλφαβητισμός στις επιχειρήσεις

Μια επιχειρηση γεννιέται από μια ιδέα. Μια ιδέα που μπορεί να προσφέρει μια λύση, ένα προϊόν ή μια υπηρεσία που καποιοι θα θέλουν να αποκτήσουν.
Γράφτηκε από :
Γιάννης Αντσακλής

Μια επιχειρηση γεννιέται από μια ιδέα. Μια ιδέα που μπορεί να προσφέρει μια λύση, ένα προϊόν ή μια υπηρεσία που καποιοι θα θέλουν να αποκτήσουν. Για να μπορέσει όμως η ιδέα να υλοποιηθεί, να αποκτήσει ζωή, θα πρεπει να ενταχθεί στα πλαίσια μίας οντότητας με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Είναι βασικό ο επιχειρηματίας ή οι επιχειρηματίες που φτιάχνουν (ιδρύουν) την οντότητα αυτή, να γνωρίζουν τις επιλογές τους. 

 

Οι επιχειρηματικές οντότητες που έχουν σκοπό το κέρδος, χωρίζονται σε δύο μεγάλες κατηγορίες,  σε κεφαλαιουχικές και προσωπικές/ατομικές. Ο επιχειρηματίας σε αυτή τη φάση της ίδρυσης, πρεπει να αναθέσει σε κάποιο λογιστικό γραφείο και σε κάποιον δικηγόρο να του παρουσίασουν αναλυτικά τις επιλογές που υπάρχουν. 

Οι ερωτήσεις στις οποίες θα απαντήσει οι επιχειρηματίας είναι κρίσιμες και καθοριστικές για την τελική μορφή της εταιρείας που θα διοικήσει. Μεταξύ αυτών, ποιός ο σκοπός της εταιρείας, ποιός ο αριθμός των ιδρυτών/μετόχων, ποιά τα αρχικά κεφάλαια, ποιά η περίοδος ύπαρξης και άλλες. 

 

Η επιλογή είναι σημαντική γιατι καθορίζει, μαζί με τα βασικά κείμενα ίδρυσης το καταστατικό, τη συμφωνία μετόχων, τις ευθύνες, τις υποχρεώσεις και τα δικαιώματα των επιχειρηματιών, αλλά και των οργάνων διοίκησης.

 

Κατά τη διάρκεια της λειτουργίας της εταιρείας -και σε μηνιαία διαστήματα- είναι απαραίτητο ο επιχειρηματίας να μπορεί να έχει πρόσβαση σε στοιχεία που αποτυπώνουν την κερδοφορία και την ρευστότητα. Για παράδειγμα, η έννοια του μικτού περιθωρίου κέρδους, των λειτουργικών δαπανών και του working capital είναι δείκτες που πρέπει να ελέγχονται και να αξιολογούνται.

 

 Όλες οι νέες επιχειρήσεις έχουν εξ ορισμού ρίσκο. Η κατανόηση του ρίσκου που αναλαμβάνει ένας επιχειρηματίας είναι θεμελιώδους σημασίας και πρέπει να το αντισταθμίσει με το κέρδος που προσδοκά να αποκομίσει. Επομένως, αν λαμβάνει και κατανοεί τα χρηματοοικονομικα στοιχεία του κάθε μήνα, θα μπορει να αποφασίζει με μεγαλύτερη σιγουριά για τις επόμενες κινήσεις του, περιορίζοντας έτσι το ρίσκο και αυξάνοντας την πιθανότητα κέρδους. 

 

Ιδανικά, όπως συμβαίνει σε κάποιες χώρες στην ΕΕ, ο επιχειρηματίας πρέπει να έχει εκπαιδευτεί πάνω σε βασικές έννοιες σχετικά με την λογιστική, τα χρηματοοικονομικά και την διοίκηση επιχειρήσεων. Ο σκοπός αυτής της εκπαιδευσης είναι, να έχει την δυνατότητα να κάνει μέσα από έγκυρα στοιχεία, εκτίμηση για την πορεία της εταιρείας του, των χρηματοροών της, και της κεφαλαιακής της κατάστασης. Πρέπει να μπορεί να ελέγξει αν η πορεία είναι αυτή που επιθυμεί ή πρέπει να γίνουν διορθωτικές κινήσεις που θα μειώσουν το ρίσκο της αποτυχίας. Πρέπει να γνωρίζει τις υποχρεώσεις της εταιρείας απέναντι στους κρατικούς φορείς, όπως οι φορολογικές αρχές και οι ασφαλιστικοί οργανισμοί, αλλά και σε τράπεζες και συνεργάτες. Τέλος, πρέπει να γνωρίζει τον τρόπο με το οποίο θα αμείβεται απο απο την εταιρεία ως  μέτοχος ή ως μέτοχος- εργαζόμενος. 

Από την στιγμή που ο επιχειρηματίας διαπιστώσει ότι χρειάζεται βοήθεια για να απαντήσει στις παραπάνω ερωτήσεις η εξέλιξη είναι πάντα θετική. Αρχικά μπορεί να συμμετέχει σε σεμινάρια και executive programs πανεπιστημίων. Εναλλακτικά, θα μπορούσε να αναθέσει σε συνεργάτη, λογιστή ή οικονομικό συμβουλο, να ετοιμάζουν κατανοητά reports για την πορεία της εταιρείας, αξιοποιώντας πλατφόρμες όπως το http://www.finalysis.gr/. Όπως όλες οι νέες προκλήσεις η διαδικασία οικονομικής εκπαίδευσης έχει ένα βαθμό δυσκολίας, αλλα και πολλαπλά οφέλη τόσο στην επιχειρηματική δραστηριότητα, όσο και την προσωπική οικονομική κατάσταση.  

Είναι γνωστό ότι ο επιχειρηματίας “διαισθάνεται” την εξέλιξη της εταιρείας του, όμως συχνά η ενασχόλησή του με την ανάπτυξη μπορει να τον βάλει σε λάθος πορεία με αποτέλεσμα να χαθούν κεφάλαια που θα μπορούσαν να σωθούν εύκολα αν είχαν γίνει οι σωστες ερωτήσεις στους σωστούς συνεργάτες.  

Το “πάμε καλά” είναι αυτό που θέλουμε όλοι. Εμείς όμως, μπορούμε να υποστηρίξουμε με στοιχεία ότι όντως “πάμε καλά”!   

 

Γιάννης Αντσακλής

 

Executive VP of the Board of Directors, P.Kostopoulos Sons SA

 

© 2021 Finalysis. All Rights Reserved. Όροι Χρήσης | Πολιτική Απορρήτου